Logo jpg

Elektrostatyczne oczyszczanie i regeneracja olejów

hydraulicznych, maszynowych, turbinowych, izolacyjnych, sprężarkowych.

Korzyści z zastosowania KLEENTEK

Produkcja

- 95%

Przerwy w produkcji z powodu wymian olejów i filtrów

- 56%

Przerwy w produkcji spowodowane awariami

- 40%

Wybraki, zła jakość, niska wydajność

Zabezpieczenie materiałowe i techniczne

- 90%

Koszty oleju

- 80%

Koszty filtrów

- 70%

Zużycie, utrzymanie, części zam.

- 30%

Zużycie energii elektrycznej do napędu hydrauliki

Dbaj o swoją kieszeń i środowisko naturalne

z dobrze oczyszczonego oleju będziesz miał korzyść nie tylko jako pracownik wypełniający określone zadania,
ale również jako mieszkaniec ziemi uwolnionej od negatywnego oddziaływania przepracowanych olejów.

Zapobieganie powstawaniu niebezpiecznych odpadów

ELIMINUJEMY POWSTAWANIE ODPADÓW

W hierarchii ważności problemów gospodarki odpadami najważniejszym działaniem jest minimalizowanie ich powstawania, a dopiero potem ich bezpieczna likwidacja. To jest podstawowy cel naszego działania. Możemy te dwa podstawowe problemy rozwiązać w zakresie środków smarnych oraz cieczy przemysłowych. Eliminujemy powstawanie odpadów. Kiedy pomożemy Ci znacząco zmniejszyć ilość powstających odpadów równocześnie znacząco zmniejszy się obciążenie obowiązkami wynikającymi z konieczności prowadzenia ewidencji związanej z wytwarzaniem odpadów.

© 2015 Copyright - Ekspert Cieszyn • Cieszyn ul. Korfantego 37 • biuro@ekspert-cieszyn.eu • tel. 33 858 33 73